Eğitim Yardımları


Derneğimiz tarafından ilköğretim, lise ve yükseköğretim düzeyinde yardıma muhtaç engellilere veya aile reisi engelli olan öğrencilere, gerekli belgelerin derneğe teslim edilmesi koşulu ile burs yardımları yapılmaktadır. BEDD’den şu anda 210 öğrenci burs yardımı alırken, 406 öğrenci ise halen burs sağlanması için yardımlarımızı beklemektedir. Burs yardımında bulunmak ve bir engelli çocuğumuzun yaşamına ışık olmak isteyen gönül dostlarımız her türlü bilgiyi derneğimizden isteyebilir veya web sitemizden takip edebilirler.

Maddi imkanı yetersiz olan engellilere okuma ve burs desteği sağlamak, onlara verilecek geleceğin en güzel armağanı olacaktır.


Ülkemizde son yıllarda okuma- yazma bilmeyen nüfusun azaltılması konusunda ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi konusunda oldukça önemli mesafeler kat edilmiştir. Ancak genel nüfusun göstergeleriyle özürlü nüfusun göstergeleri arasında çok büyük uçurumlar vardır. Genel nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı yaklaşık %13’ tür. Bu oran özürlülerde yaklaşık %36, süreğen hastalığı olanlarda yaklaşık %25’dir.
 

Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel özürlü nüfus %

Süreğen hastalığa sahip olan nüfus %

 

Okuma yazma bilmeyen

Okuma yazma bilen

Okuma yazma bilmeyen

Okuma yazma bilen

Türkiye

36.33

63.67

24.81

75.19

Kent

29.58

70.42

20.49

79.51

Kır

43.44

56.56

32.85

67.15

Erkek

28.14

71.86

9.78

90.22

Kadın

48.01

51.99

35.04


*Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile“
2002 Türkiye Özürlüler Araştırması’nın verilerine göre….

 

Burs almak için gerekli evrak ve şartlar;

 • Engeli olmak veya engelli ailesine mensup olmak
 • Dilekçe (Aile genel durum detayı )
 • Öğrenci Belgesi  (Kimlik Fotokopisi)
 • Engelli Raporu (Fotokopisi)
 • İkametgah Belgesi
 • Muhtaçlık Kağıdı
 • Garanti Bankası hesabı
 • Garanti Bankası
 • Maltepe Çarşı(742) Şubesi
 • Hesap No: 6299766
 • IBAN TR870006200074200006299766
 • Diğer Bankalar